Släktforskning

Släktforskning


- för alla

- speciellt för adopterade och fosterbarn

Beställ ditt eget släktträd

Denna tjänst kan utföras på distans.


Vill du att jag gör ditt släktträd?
Du kan beställa specifika anor du vill ha, eller ange hur långt bak i tiden du vill jag ska gå.

Du får det färdiga trädet i en fil som du kan öppna på Windowsdatorer, eller i en webbläsare.


Priset varierar beroende på hur mycket information du vill ha, och hur långt tillbaka i tiden du vill gå. Du kan även börja med att bara ta några få anor, och beställa till fler senare, eller börja bygga på ditt träd själv.


Lär dig släktforska själv

Denna tjänst kan utföras på distans, men du får mest behållning av den om vi ses en första gång.


Jag kan hjälpa dig hur du kommer igång. Det finns också ett bra släktprogram som jag själv använder, som du kan använda gratis.

Det finns många digitala arkiv som är kostnadsfria, det finns också andra som har en årlig kostnand för att söka i dem.

I början av din släktforskning kan du komma långt i ditt träd bara genom använda dig av gratistjänsterna.


Jag ger dig tips om vad som är viktigt att tänka på innan du börjar söka, tips jag önskar att jag själv hade fått när jag började. Det sparar nämligen mycket tid när du får många personer i ditt träd.


Är du adopterad eller har vuxit upp som fosterbarn?

Denna tjänst kan utföras på distans.


Jag hjälper dig söka dina egna akter och journaler i de svenska arkiven. Det finns mycket mer än vad en kan tro. Alla små pusselbitar som kan komma att ge dig större kunskap om varför saker blev som de blev.

Även du som är adopterad från utlandet kan hitta information om dig, mer än bara hos adoptionsorganisationerna.


Kontakta mig så avtalar vi ett pris, beroende på vad du behöver hjälp med.